CURRENT LANG: [rs][PL] [EN] [IT] [ES] [CZ] [RS]
            Morate biti prijavljeniPažnja: korisničko ime i lozinka iz naše e-prodavnice ne daju Vam pristup u servisni sistem. Molimo da postavite poseban nalog ovde:

Od 1. juna 2016 servis neće primati uređaje, koji nisu prijavljeni u sistem RMA. Ovo važi za uređaje poslate na popravak, kao i za ranije dogovorene povrate robe. Opremu poslatu prema nama, za koju ne postoji RMA, budemo vraćali na trošak klijenta.

Molimo da označavate pošiljke za servis jasnim natpisom “RMA” i brojem čak jedne prijave, koje se tiče Vaša pošiljka

.


Firma CDR otrzymała dotację z działania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007-2013,
Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwa CDR Sp. z o.o. w Rybniku w wyniku wdrożenia usług serwisowych i pomiarowych.”
Program Operacyjny: Regionalny, Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa: I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie: 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie: 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania i rozwój technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość
Całkowita wartość projektu 263220,00 PLN. Dofinansowanie w kwocie 128400,00 PLN (60% kosztów kwalifikowanych)

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”