CURRENT LANG: [pl][PL] [EN] [IT] [ES] [CZ] [RS]
            Najpierw się zaloguj...Uwaga: login i hasło z naszego sklepu internetowego nie daje dostępu do systemu serwisowego. Dlatego prosimy o założenie osobnego konta tutaj.

Od 1 czerwca 2016 serwis nie będzie przyjmował urządzeń, do których nie zostało wykonane zgłoszenie RMA. Dotyczy to zarówno urządzeń przesyłanych do naprawy, jak i umówionych zwrotów. Urządzenia bez stworzonego RMA nie będą obsługiwane. Urządzenia bez RMA będą odsyłane na koszt nadawcy.

Na przesyłkach (serwisy i zwroty) wysyłanych do serwisu prosimy umieścić wyraźne oznaczenie "RMA" i numer przynajmniej jednego zgłoszenia, które znajduje się w paczce.

.


Firma CDR otrzymała dotację z działania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007-2013,
Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwa CDR Sp. z o.o. w Rybniku w wyniku wdrożenia usług serwisowych i pomiarowych.”
Program Operacyjny: Regionalny, Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa: I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie: 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie: 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania i rozwój technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość
Całkowita wartość projektu 263220,00 PLN. Dofinansowanie w kwocie 128400,00 PLN (60% kosztów kwalifikowanych)

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”